به همت معاونت امور بانوان نمایندگی بنیاد غدیر استان البرز و جمعی از خواهران گرامی، ۳۳چادر مشکی بین چادر اولی ها پخش شد.

لازم به ذکر است روزهای دوشنبه هر هفته در بنیاد غدیر، فقط بانوان محترم فعالیت دارند.

شماره تماس با بنیاد جهت مشارک در امور خیریه:

026۳۲۲۰۳۲۳

09382441879