امام صادق علیه السّلام از امام باقر علیه السّلام نقل می‌کنند که فرمودند:

اگر بگویم اسم اعظم خداوند در این دعا مى‌باشد، راست گفته‌ام. و اگر مردم مى‌دانستند این دعا چه اثرى در اجابت دعا دارد با تمام توان براى آموختن آن تلاش مى‌کردند.

سید ابن طاووس در کتاب اقبال می‌گوید:

من نیز براى برآورده شدن حاجاتم آن را خوانده و به نتیجه مى‌رسم. و این همان دعاى مباهله است که این آیه در شأن آن نازل شد:

بگو: بیایید فرزندان ما و شما، زنان ما و شما، نفسهاى ما و شما را گرد آورده آنگاه مباهله نموده و...

این دعا را جبرییل علیه‌السّلام براى رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم آورده و گفت:

با وصى، دو نوه و دخترت با آنان مباهله کن و این دعا را بخوان.

متن دعای مباهله پیامبر گرامی اسلام:

 

اللّهُمَّ انِّی أَسْأَلُکَ مِنْ بَهائِکَ بِأَبْهاهُ وَ کُلُّ بَهائِکَ بَهِیُّ، اللّهُمَّ انِّی اسْأَلُکَ بِبَهائِکَ کُلِّهِ،

 

اللّهُمَّ انِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَلالِکَ بِأَجَلِّهِ وَ کُلُّ جَلالِکَ جَلِیلٌ، اللّهُمَّ انِّی أَسْأَلُکَ بِجَلالِکَ کُلِّهِ،

 

اللّهُمَّ انِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمالِکَ بِأَجْمَلِهِ وَ کُلُّ جَمالِکَ جَمِیلٌ اللّهُمَّ انِّی أَسْأَلُکَ بِجَمالِکَ کُلِّهِ،

 

اللّهُمَّ انِّی أَدْعُوکَ کَما امَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی.

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِأَعْظَمِها وَ کُلُّ عَظَمَتِکَ عَظِیمَةٌ، اللّهُمَّ انِّی اسْأَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّها،

 

اللّهُمَّ انِّی اسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِأَنْوَرِهِ وَ کُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ، اللّهُمَّ انِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ،

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِأَوْسَعِها وَ کُلُّ رَحْمَتِکَ واسِعَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّها،

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما امَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی.

 

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَمالِکَ بِأَکْمَلِهِ وَ کُلُّ کَمالِکَ کامِلٌ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَمالِکَ کُلِّهِ،

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِأَتَمِّها وَ کُلُّ کَلِماتِکَ تامَّةٌ، اللّهُمَّ انِّی أَسْأَلُکَ بِکَلِماتِکَ کُلِّها،

 

اللّهُمَّ انِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمائِکَ بِأَکْبَرِها وَ کُلُّ أَسْمائِکَ کَبِیرَةٌ، اللّهُمَّ انِّی أَسْأَلُکَ بِأَسْمائِکَ کُلِّها

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما امَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی.

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بِأَعَزِّها، وَ کُلُّ عِزَّتِکَ عَزِیزَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّها،

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِأَمْضاها، وَ کُلُّ مَشِیَّتِکَ ماضِیَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَشِیَّتِکَ کُلِّها،

 

اللّهُمَّ انِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بِها عَلى‌ کُلِّ شَیْ‌ءٍ، وَ کُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّها،

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما امَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی.

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِأَنْفَذِهِ وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ،

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِأَرْضاهُ وَ کُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ،

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَسائِلِکَ بأَحَبِّها الَیْکَ وَ کُلُ‌ مَسائِلِکَ [۱] الَیْکَ حَبِیبَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَسائِلِکَ کُلِّها،

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما امَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی.

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِأَشْرَفِهِ وَ کُلُّ شَرَفِکَ شَرِیفٌ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ،

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطانِکَ بِأَدْوَمِهِ وَ کُلُّ سُلْطانِکَ دائِمٌ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِسُلْطانِکَ کُلِّهِ،

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِأَفْخَرِهِ وَ کُلُّ مُلْکِکَ فاخِرٌ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ،

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما امَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی.

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَلائِکَ بِأَعْلاهُ وَ کُلُّ عَلائِکَ عالٍ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَلائِکَ کُلِّهِ،

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِأَعْجَبِها وَ کُلُّ آیاتِکَ عَجِیبَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِآیاتِکَ کُلِّها،

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِأَقْدَمِهِ، وَ کُلُّ مَنِّکَ قَدِیمٌ، اللّهُمَّ انِّی أَسْأَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ،

 

اللّهُمَّ إِنِّی ادْعُوکَ کَما امَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی.

 

اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِما انْتَ فِیهِ مِنَ الشُّئُونِ وَ الْجَبَرُوتِ، اللّهُمَّ وَ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَأْنٍ وَ کُلِّ جَبَرُوتٍ لَکَ.

 

اللّهُمَّ وَ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِما تُجِیبُنِی بِهِ حِینَ اسْأَلُکَ یا اللَّهُ یا لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ،

 

اسْأَلُکَ بِبَهاءِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ یا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

 

اسْأَلُکَ بِجَلالِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ یا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

 

اسْأَلُکَ بِجَمالِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ یا لا إِلهَ إِلّا انْتَ.

 

اسْأَلُکَ بِعَظَمَةِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ یا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

 

اسْأَلُکَ بِکَمالِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ یا لا إِلهَ إِلَّا انْتَ،

 

اسْأَلُکَ بِقَوْلِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ یا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

 

اسْأَلُکَ بِشَرَفِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ یا لا إِلهَ إِلّا انْتَ.

 

أَسْأَلُکَ بِعَلاءِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ یا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

 

اسْأَلُکَ بِکَلِماتِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ یا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

 

اسْأَلُکَ بِعِزَّةِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ یا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

 

اسْأَلُکَ‌ بِلا إِلهَ إِلّا انْتَ یا لا إِلهَ إِلّا انْتَ، یا اللَّهُ یا رَبّاهُ-

 

تا اینکه نفست قطع شود بعد بگو:

 

أَسْأَلُکَ سَیِّدِی فَلَیْسَ مِثْلُکَ شَیْ‌ءٌ، وَ اسْأَلُکَ بِکُلِّ دَعْوَةٍ دَعاکَ بِها نَبِیٌّ مُرْسَلٌ، اوْ مَلِکٌ مُقَرَّبٌ اوْ مُؤْمِنٌ امْتَحَنْتَ قَلْبَهُ لِلإیمانِ اسْتَجَبْتَ دَعْوَتَهُ مِنْهُ، وَ أَتَوَجَّهُ الَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ، وَ أَتَقَدَّمُ بَیْنَ یَدَیْ حَوائِجِی بِمُحَمَّدٍ.

 

یا مُحَمَّدُ یا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِی انْتَ وَ أُمِّی أَتَوَجَّهُ إِلى‌ رَبِّکَ وَ رَبِّی وَ أُقَدِّمُکَ بَیْنَ یَدَیْ حاجَتِی، یا رَبّاهُ یا اللَّهُ یا رَبَّاهُ، اسْأَلُکَ بِکَ فَلَیْسَ کَمِثْلِکَ شَیْ‌ءٌ، وَ أَتَوَجَّهُ الَیْکَ بِمُحَمَّدٍ خَلِیلِکَ وَ نَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ وَ بِعِتْرَتِهِ وَ اقَدِّمُهُمْ بَیْنَ یَدَیْ حَوائِجِی.

 

وَ أَسْأَلُکَ بِحَیاتِکَ الَّتِی لا تَمُوتُ، وَ بِنُورِ وَجْهِکَ الَّذِی لا یُطْفَأُ، وَ بِالْعَیْنِ الَّتِی لا تَنامُ، اسْأَلُکَ انْ تُصَلِّیَ عَلى‌ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ قَبْلَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ، ثم تسأل حاجتک، تقضى إن شاء اللّه[1].

 

[1] - رواه الشیخ فی مصباحه: ۷۵۹ مع اختلافات.