امام صادق علیه السّلام از امام باقر علیه السّلام نقل می‌کنند که فرمودند:

اگر بگویم اسم اعظم خداوند در این دعا مى‌باشد، راست گفته‌ام. و اگر مردم مى‌دانستند این دعا چه اثرى در اجابت دعا دارد با تمام توان براى آموختن آن تلاش مى‌کردند.

سید ابن طاووس در کتاب اقبال می‌گوید:

من نیز براى برآورده شدن حاجاتم آن را خوانده و به نتیجه مى‌رسم. و این همان دعاى مباهله است که این آیه در شأن آن نازل شد:

بگو: بیایید فرزندان ما و شما، زنان ما و شما، نفسهاى ما و شما را گرد آورده آنگاه مباهله نموده و...

این دعا را جبرییل علیه‌السّلام براى رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم آورده و گفت:

با وصى، دو نوه و دخترت با آنان مباهله کن و این دعا را بخوان.

متن دعای مباهله پیامبر گرامی اسلام: