ابن عباس آیه ۲۷۴ سوره بقره که می فرماید:

▫️( الّذینَ یُنفقونَ اَموالَهم با الّیل و النهار سِراً و علانیّهً فَلَهم اَجرُهُم عندَ رَبّهم.)
یعنی: آنان که اموال خود را به هنگام شب و روز، در پنهان و آشکار انفاق می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است.
 
این آیه در شان علی (ع) نازل شده است. و در احادیث  بسیار آمده است که: 

این آیه در شان امام علی (ع) نازل شده است.زیرا آن حضرت درهمی در شب، و درهمی در روز  و درهمی آشکارا، و درهمی در نهان انفاق کرده است.۱
ولی طبق معمول قرآن، آیه یک حکم کلی را درباره چگونگی و طرز انفاق و کیفیات مختلف آن شرح می دهد، و وظیفه ی انفاق کنندگان را مشخص می سازد که باید از نظر آشکار بودن و پنهان بودن، مراعات جنبه های اخلاقی و اجتماعی و حیثیت شخصی را که به اون انفاق می کنند، نمایند.۲

----------
۱- تفسیر نورالثقلین،ج۱، ص ۲۹۱-۲۹۰، درالمنثور، ج۱، ص ۳۶۳، مجمع الزواید، ج۶، ص۳۲۴.
۲- داستان های صاحبدلان، ص ۴۷، تفسیر نمونه،ج۲، ص۲۶۷.

#یکشنبه_های_علوی 
#بنیاد_بین_المللی_غدیر_البرز