توزیع ۵۰۰کیلو هندوانه در ایستگاه صلواتی غدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساوجبلاغ


برپایی ایستگاه صلواتی مقابل اداره تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ هر روز تا عید غدیر ساعت ۱۱ 

 

👌شما هم م توانید شبیه این کار در محله و یا اداره خود انجام دهید.

🙏خدا قوت به حاج آقای محمدی و همکارانشان