به منظور تسهیل ارتباطات و پاسخ به سؤالات،خصوصا برای کسانی که گوشی پیشرفته و اینترنت ندارند، سامانه پیامکی بنیاد بین المللی غدیر استان البرز راه اندازی شد.