به همت معاونت امدادی بنیاد غدیر استان البرز و بانیان محترم و در راستای اجرای طرح احسان علوی ،30 رأس گوسفند جهت توزیع در میان نیازمندان، قربانی شد.
جهت مشارکت در طرح احسان علوی تماس بگیرید
09382441879 / 09126439893
بنیاد بین المللی غدیر استان البرز