بزرگان دین اسلام همواره بر رعایت بهداشت عمومی برای پیشگیری بیماری ها تاکید داشته اند. صد ها روایت در این خصوص در جوامع حدیثی شیعه وجود دارد که عمل به انها می تواند سلامت آحاد جامعه را رقم زند.

برای دریافت فایل pdf بهداشت در آموزه های علیه السلام بر روی عکس بالا کلیک کنید.