انا لله و انا الیه راجعون

وفات  والده ماجده شهیدان داوود و محمدحسین  فهمیده را تسلیت و تعزیت عرض می کنم.

علو درجات بر آن مادر و  غفران الهی از ایزد منان خواهانم.

محمد علی فتحی

دبیر بنیاد بین المللی غدیر استان البرز

۱۳اسفند۱۳۹۸