نهمین کارگاه نهج البلاغه خوانی استان البرز با حضور سرکار خانم ظاهری در محل بنیاد بین المللی غدیر استان البرزبرگزار شد.

این کارگاه، به همت نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی استان البرز برگزار می گردد.